1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Mükerrer suçlar nedir? Mükerrir ne demek?
Mükerrer suçlar nedir? Mükerrir ne demek?

Mükerrer suçlar nedir? Mükerrir ne demek?

Mükerrer suçlar nedir? sorusu gündemde. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 2. yargı düzenlemesine dair paketin son aşamasına gelindiğini açıkladı. Açıklanan pakette Terör örgütü, uyuşturucu, cinsel istismar ve mükerrer suçlar dışında kalan tüm suçlar nisbi oranda indirim yapılması planlanıyor.

A+A-

Ceza evinde suçlu olarak yatan bir çok vatandaşın ailesi bu gelişmeyle Mükerrer suçlar nedir? sorusunun yanıtını arıyor.

MÜKERRER (MÜKERRİR) NEDİR?

Mükerrer genellikle hukuk terimlerinde kullanılmaktadır. Özetle suçun tekrar etmesidir. 

TDK'ya göre mükkrer "Tekrar edilmiş, yinelenmiş, tekrarlı, iki veya daha fazla kez aynı yapılmış” anlamlarına gelir.

Ceza hukukunda ise “mükerrir suç” tabiri "belli şartlar dahilinde birden fazla suça karışma ya da aynı suçu birden fazla kez işleme” anlamlarına gelir.

Suçta tekerrür kapsamına girer ve bu kavram Türk Ceza Kanunu’nda belirtilmiştir.

TCKnın 58. maddesi uygulanan sanıklar mükerrirdir. Tekerrür hükümlerinin uygulanması için bir takım koşulların oluşması gerekir. Tekerrüre esas ceza alan hükümlülerin cezaları farklı şekilde infaz edilir. Koşullu salıverilmeden faydalanmaları yine farklı şekildedir. Teknik bir konudur. Aşağıya TCKnın 58. maddesi ile 5275 sayılı Kanunun 108. maddesi şu şekildedir.

Mükerrer suçlar nedir?

TCK 58. madde:
MADDE 58 - (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.

(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;

a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,

b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl,

Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.

(3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adli para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur.

(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askeri suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.

(5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.

(6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir.

(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır.

(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.


Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108. maddesi:
Mükerrirlere özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

MADDE 108 - (1) Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan;

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının,

b) Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının,

c) Süreli hapis cezasının dörtte üçünün,

İnfaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda, koşullu salıverilmeden yararlanılabilir.

(2) Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz.

(3) İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez.

(4) Hâkim, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler.

(5) Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Hâkim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir. Denetim süresi en fazla beş yıla kadar uzatılabilir.

Birer gün arayla işlenen 6 suçta tekerrür hükümlerinin uygulanması teknik olarak mümkün değildir. Bir suç işlenmeli, suçtan dolayı yargılama yapılmalı karar verilmeli, karar kesinleşmeli.. Kesinleştiği tarihten sonra yeni bir suç işlenilmeli.

HABERE YORUM KAT