1. HABERLER

 2. HAYAT VE YAŞAM

 3. Noter açılış, kapanış saatleri 2020: Noter açılış saatleri
Noter açılış, kapanış saatleri 2020: Noter açılış saatleri

Noter açılış, kapanış saatleri 2020: Noter açılış saatleri

Noter açılış, kapanış saatleri 2020 yılında da en çok aranan konuların başında geliyor. Noter’de işi olan vatandaşlar bu soruyu google de araştırıyor. Bizde bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık.

A+A-

Kamu kurumları içerisinde çok önemli bir konumda olan noterlerin çalışma saatleri merak edilen sıkça araştırılan konuların başında gelmektedir. 2020 Noter açılış, kapanış saatlerini araştırıyorsanız en güncel ve doğru cevabı haberimizden edinebilirsiniz.

Haberimiz 6 Mart 2020 tarihinde editörlerimizin Türkiye Noterler Birliği'nden edindiği bilgilerle hazırlanmıştır.

Noter açılış, kapanış saatleri 2020

 • Noter açılış saati:

Türkiye’nin 81 il 956 ilçesindeki tüm noterler sabah saat 09:00’da açılmaktadır.

 • Noter kapanış saati:

Noterler mesailerini akşam saat 17.00'ye kadar sürdürmektedirler. Bazı durumlarda işlemler yetişmediği zamanlarda noter beyin veya noter hanımın insiyatifi doğrultusunda mesaiyi 17:30’a  kadar sarkıtabiliyorlar. (bu durum noterin insiyatifindedir)

NOTERLERİN ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Noterlerin öğle arası 12:00 ile 13:00 arasında toplamda bir saat olarak yapılmaktadır. Bazı bölgelerde bu öğle tatili 12:30 – 13:30 arasında değiştiği gözlenmiştir.. Ancak İstanbul genelinde tüm noterler 12:00 13:00 saatleri arasında öğle tatili yaptığı gözlenmektedir.

NOTERLER CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Noterlerin hafta sonları da hizmet vermesine yönelik uygulama 9 Nisan 2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren nöbetçi noter uygulaması yapılmaya başlandı. Nöbetçi noterler her hafta değişmektedir.  Yani noterler Cumartesi, Pazar açık mı sorularınızın cevabı: EVET AÇIK.

Nöbetçi noterler hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutmaktadır. Açık olan nöbetçi noterlerde bütün işlemler yapılabilmektedir.

Nöbet tutacak noterlikler, Türkiye Noterler Birliği’nin internet sitesinden öğrenilmektedir.

Nöbetçi Noter sorgulama için tıklayın

NÖBETÇİ NOTERLER CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ KAÇA KADAR AÇIK?

Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri hafta içinden farklı bir şekilde mesai yürütmektedirler. Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.​

Noterde yapılabilecek işlemler

 • Evlenme sözleşmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
 • Zilyetlik devri sözleşmesi
 • Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,
 • Şirket sözleşmesi,
 • İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
 • Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
 • Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
 • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
 • Kira sözleşmesi,
 • Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
 • Taksim ve ifraz sözleşmesi,
 • Evlat edinme sözleşmesi,
 • Temlik,
 • Taahhütname,
 • Kefaletname,
 • Vasiyetname,
 • Vakıf senedi,
 • Aile vakfı senedi,
 • Tanıma senedi,
 • Muvafakatname,
 • Sulhname,
 • Yeddiemin senedi,
 • Rehin senedi,
 • Borç senedi,
 • Fesihname,
 • İbraname,
 • Beyanname,
 • Şahadetname,
 • Piyango Kur'a ve toplantı tutanağı,
 • Emanetleri saklama tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Tespit tutanağı,
 • Vekaletname,
 • Defter onaylanması,
 • Çevirme,
 • Örnek çıkartma,
 • İmza sirküleri,
 • Protesto işleri,
 • İhbar ihtarname işleri ve tebliği,
 • Tescil,
 • Noterler tarafından özel olarak yapılabilecek işlemler
 • Tespit işleri,
 • Emanet işleri,
 • Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,
 • Tebligat işleri

Noter Nedir?

Noter, noterlik mesleğini yapan kişidir. Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur.

Noterlikler dört sınıfa ayrılır. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır.

Noterler üç sınıfa ayrılır. İlk defa üçüncü sınıf bir noterliğe atanarak mesleğe girenlerin, işe başladıkları tarihte üçüncü sınıf hizmeti başlar. Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi dörder yıldır. Bu sürenin sonunda noterin sınıfının yükselebilmesi, Adalet müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal kağıdında olumlu kanaat belirtilmiş olmasına bağlıdır. Noterliğin sınıfının yükseltilmesi noterin sınıfına tesir etmez.

Noterlerin meslek odası Türkiye Noterler Birliği'dir. Yurtdışında noterlik hizmetini konsolosluklar verir.

Türkiye Noterler Birliği Kuruluşu, Görevleri ​ve Organları Kuruluşu:

Türkiye Noterler Birliği, Anayasa'nın 135'inci maddesine göre Noterlik Kanunu ile kurulmuş olup, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşudur. Bu Kanun'da gösterildiği şekilde Devletin idari ve mali denetimine t​​abidir. Birliğin merkezi Ankara'dadır.

Noter Ne iş Yapar ?

-Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler,

-Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar

-Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar,

-Alım-satım sözleşmesi yapar,

-Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen evrağın üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar,

-Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderir,

-Kanunen tescili gereken işlemleri tescil eder.

Noter Mesleğini Yapmayı Düşünen Kişilerin Özellikleri Nasıl Olmalı ?

Bu mesleği yapacak kişilerin, yorum yapabilme ve değerlendirme niteliğine sahip, sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli, yasal değişiklikleri izleyebilen, insanlarla iletişim kurmayı ve onlara yardım etmeyi seven kişiler olması gerekir. Noterler görevlerini genellikle kapalı ortamlarda yerine getirirler. Noter huzurunda yapılacak çekilişlerde veya kuralarda daha değişik ortamlarda bulunmaları gerekebilir. Noterlik dairelerinde günlük
çalışma saatleri o yerdeki diğer resmi dairelerle aynıdır. Ancak, vasiyetname tanzim ve tasdiki
veya gecikmesinde zarar görülecekse tatil günlerinde ve iş günlerinin tatil saatlerinde noterlik
işlemleri yapabilirler.

Nasıl Noter Olunur?

Mesleğin eğitimi Hukuk Fakültelerinde verilmektedir. Noter yetiştiren ayrı bir okul bulunmamaktadır.Noterlik stajını başarıyla tamamlayanlar Noterlik Belgesi alırlar.
Noterler Nerede Çalışabilir ?

Asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin bulunduğu her yerde, bu mahkemelerin yargı çerçevesindeki işlerini görmeye yetkili olmak üzere Adalet Bakanlığınca bir noterlik kurulur. Bir bölgede, birden çok noterlik de açılabilir.

Noter Maaşları Ne Kadar?

Aldıkları ücretler yaptıkları işlemlere göre şekillense de alınan ücretler genel olarak 5 bin liradan başlamakta, çalışılan bölge ya da şehre göre işlem sayısı artıp azalacağından dolayı alınan ücretler 5 bin liranın altına düşebildiği gibi üstüne de çıkabilmektedir.

HABERE YORUM KAT