1. HABERLER

  2. RTÜK nedir? RTÜK'e nasıl şikayet edilir?
RTÜK nedir? RTÜK'e nasıl şikayet edilir?

RTÜK nedir? RTÜK'e nasıl şikayet edilir?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kısıtılmasına RTÜK denir. Peki RTÜK nedir, ne iş yapar? RTÜK'e nasıl şikayet edilir? Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşuna Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna RTÜK denilir. RTÜK ile ilgili bir çok bilgiye sayfamızda ulaşabilirsiniz.

A+A-

RTÜK nedir?

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşuna Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, veya kısaca RTÜK denmektedir. RTÜK'ün Üyeleri TBMM Genel Kurulu tarafından siyasi partilerin adayları arasından seçilir. RTÜK Türkiye cumhurbaşkanı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmıştır.

RTÜK ne zaman kuruldu?

RTÜK, özel radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen, mülga 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 13 Nisan 1994 tarihinde TBMM'de kabul edilmesinin ardından, 20 Nisan 1994 tarihinde 21911 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur.

Ancak mülga 3984 sayılı Kanun, bir takım değişikliklerle günün şartlarına uyarlanmak istenmiş olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesi'nin bazı maddeleri iptal etmesi ve AB müktesebatına uyum çerçevesinde "AB Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi" hükümleri esas alınarak yeniden bir düzenleme yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla hazırlanan 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun tasarısı, 15 Şubat 2011 tarihinde TBMM'de kabul edilerek yasalaşmış ve 3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

RTÜK ne iş yapar?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görev ve yetkileri, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 34. maddesinde belirlenmiştir.

Buna göre; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla, idarî ve malî özerkliğe sahip, tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur. Üst Kurul, bu Kanun ve mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Üst Kurul, bu Kanunda ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen malî kaynakları görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde serbestçe kullanır. Üst Kurulun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez. Üst Kurul, Hükümet ile olan ilişkilerini Başbakan veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla yürütür. Üst Kurul Sayıştay denetimine tabidir.

Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ on iki kez arasında durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

Kurul kararları idari yargının denetimine açıktır.Kurallar AB normlarına uygundur.

RTÜK'e nasıl şikayet edilir?

  • 1- Televizyon başındayken anlık olarak ALO 444 1 178 numaralı telefonu arayarak şikayetinizi hemen bildirebilirsiniz.
  • 2-RTÜK’ün resmi sitesinden şikayetinizi yazabilirsiniz.

RTÜRK ŞİKAYET FORMU DOLDURMAK İÇİN TIKLAYIN

  • 3- Android ya da İOS uygulama marketlerinden ‘’RTÜK’’ yazarak resmi uygulamanızı indirip yükleyebilirsiniz. Bu uygulama ile şikayetinizi hemen bildirebiliyorsunuz.
  • 4- RTÜK’e Dilekçeyle Şikayet: RTÜK’e şikayet göndermenin diğer bir yolu da dilekçe yazmaktır. Dilekçede şikayete konu programın ismi, yayınlandığı kanalı ve yayın saati açıkça ifade edilmelidir. Şikayet sebebinin ve tarihin de yazılmasından sonra kişisel bilgilerle birlikte dilekçeyi Üniversiteler Mahallesi, 1597 Caddesi, No:13 Bilkent 06800 Ankara adresine göndermeniz gerekmektedir.
  • 5- CİMER aracılığıyla şikayetinizi yazıp gönderebilirsiniz. Şikayetinize istinaden geri bildirim bile alabilirsiniz. CİMER’in internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

CİMERDEN ŞİKAYET ETMEK İÇİN TIKLAYIN

RTÜK başkanları

    Ali Baransel (16 Mayıs 1994 - 28 Mayıs 1996)
    Güneş Müftüoğlu (29 Mayıs 1996 - 5 Mart 1997)
    Orhan Oğuz (6 Mart 1997 - 3 Aralık 1997)
    İbrahim Agah Çubukçu (8 Aralık 1997 - 31 Mayıs 1998)
    Kutlu Savaş (1 Haziran 1998 - 31 Mayıs 2000)
    Nuri Kayış (1 Haziran 2000 - 3 Haziran 2002)
    Fatih Karaca (4 Haziran 2002 - 13 Temmuz 2005) (2 dönem Başkanlık)
    Aykut Zahid Akman (15 Temmuz 2005 - 14 Temmuz 2009) (2 dönem başkanlık)
    Davut Dursun (17 Temmuz 2009 - 14 Temmuz 2015) (3 dönem başkanlık)
    İlhan Yerlikaya (25 Kasım 2015 - 22 Ocak 2019) (2 dönem başkanlık)

Etiketler :

HABERE YORUM KAT