1. HABERLER

  2. Adli Tatil 2019 ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitecek
Adli Tatil 2019 ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitecek

Adli Tatil 2019 ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitecek

Adli Tatil 2019 ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitecek sorusu internette araştırlıyor. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen “Adli Tatil” için kısa bir süre kaldı. Peki Adli tatil nedir? işte tüm detaylar haberimizde.

A+A-

2019 yılında adli tatil hangi tarihler arasında,  2019 adli tatil ne zaman başlıyor, Adli tatil ne zaman bitecek? soruları yanıtını haberimiden bulabilirsiniz. Adli tatil, yargı mercilerinin yılın belli döneminde çalışmalarına ara vermeleri anlamına gelmektedir. 

Adli Tatil 2019 ne zaman başlıyor?

Adli tatil, her yıl, 20 Temmuz günü başlıyor.

Adli tatil ne zaman bitecek?

31 Ağustos gününde ise adli tatil sona eriyor. Yeni adli yıl bir eylülde başlar. Adli tatil Ortalama olarak 45 Günlük bir tatil yapılacak diyebiliriz. Ayrıca Anayasa Mahkemesi çalışmalarına devam edecektir. Dolayısıyla Anayasa mahkemesi bu nedenle adli tatil dışında kalıyor.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

ZABIT KATİPLERİ ADLİ TATİL YAPACAK MI

Merak edilen bir diğer konu da şüphesiz ki budur. Bazı durumlara göre değişecek olan zabıt katiplerin adli tatilleri çalıştıkları birime göre değişebilmektedir.

Eğer mahkemede görevli bir zabıt katibiyseniz duruşmalar olduğu sürece görev alacaksınız. Yani diğer adliye personelleri gibi Zabıt katipleri her istedikleri zaman yıllık izinlerini alamadığı gibi adli tatilden de faydalanamıyor diyebiliriz. Başta da belirttiğimiz gibi bu çalıştığınız birime bağlı. Savcı ya da hakim katibiyseniz bu adli personellerin çalışma durumlarına,izin durumlarına göre sizin tatiliniz belirlenir. Adli tatil zamanlarında adliyelerin sakin olacağını düşünürsek pek yorulacağınızı düşünmüyoruz. Ancak birikmiş işler varsa bunlara bakabilirsiniz.

Arabuluculuk İşlemlerinde Adli Tatil Yok!

Aynı zamanda Arabulucu olan Avukat Cevat Kazma, arabuluculuk sisteminin adli tatil kapsamı dışında olduğunu belirterek, arabulucuların görevlerine devam ettiğini söyledi.

ADLİ TATİL HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER

Yargılama Usulü Kanunu'nun (İYUK) 61. maddesine göre; bölge idare ,idare ve vergi mahkemeleri her yıl ağustosun birinden eylülün beşine kadar çalışmaya ara veririler.

Bu durum, adli tatil süresi içinde dava açılmayacağı ve diğer hususlarda dilekçe verilmeyeceği anlamına gelmez.Hakim ve savcılar ile avukatlar, mahkemelerde çalışan zabıt katipleri ve diğer yardımcı kişilerin yıllık izinlerini kullandıkları adli tatil süresi içersinde adli işler tamamen durmaz, kurulan nöbetçi mahkemeler vasıtasıyla ve acil olanaların görülmesine devam edilir.


İYUKun 8/3 maddesine göre , bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.Bu hüküm ,2577 sayılı İYUK ?ta yazılı bütün süreleri, dava açma sürelerini , idarenin veya davacıların cevap sürelerini , dilekçe ret nedeniyle davanın açılmamış sayıldığı durumlarda dilekçelerin yenilenme süresini , itiraz ve temyiz sürelerini , karar düzeltme sürelerini de içerir.

 


Örneğin ,21 Temmuz günü tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamesine karşı 30 günlük dava açma süresinin son günü olan 20 Ağustos adli tatile rastladığından , süre 11 Eylül (bu ve izleyen 12 Eylül tarihlerinin tatile rastlanması sebebiyle 13 Eylül ) mesai saati bitimine kadar uzayacaktır. Buna karşılık ,7 Ağustos günü tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamesine karşı dava açma süresinin son günü 6 Eylüldür ve dava açma süresi uzamayacaktır.


Son düzenlemeler çerçevesinde adli tatil tarihleri tüm yargı kollarında aynı sürelerde başlayıp bitmektedir.
İYUK dışındaki kanunlarda yazılı sürelerin adli tatil nedeniyle uzayıp uzamayacağı konusunda mevzuatımızda boşluk bulunmaktadır.Vergi yargısı açısından bunu en sık rastlanılan örneği ödeme emrine karşı açılacak davalarla ilgili süredir.Bilindiği üzere , ödeme emrine karşı açılacak davalarla ilgili süre 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun?da yer almaktadır.Bu sürenin sonunun adli tatile rastlaması halinde , bu sürenin de uzayıp uzamayacağı gerek uygulamada, gerek yargıda, gerekse doktrinde tartışmalıdır.Bu nedenle ödeme emirlerine karşı açılacak davalarda adli tatil nedeniyle sürenin uzaması riskine girmeyip, yedi gün içinde dava açılmasında yarar vardır.

Etiketler :

HABERE YORUM KAT