1. YAZARLAR

  2. Orhan Kaplan

  3. Siyasi etik ve Ahlâk
Orhan Kaplan

Orhan Kaplan

Siyasi etik ve Ahlâk

A+A-

Zaman zaman ahlak ve etik kavramlarının aynı anlamda kullandığı görülse de aslında bunlar birbirinden farklı kavramlardır.

Etik, felsefenin bir alt dalıdır ve iyi nedir, kötü nedir, nasıl yaşamalıyım, gibi sorulara yanıtlar arayan bir kavram.

Siyasetse, Arapça kökenli bir sözcük ve at eğitimi, at talimi anlamına gelmekte.

Osmanlı'da devlet geleneği için siyaset sözcüğünün 'ceza' ve özellikle 'ölüm cezası' anlamında kullanıldığı görülür.

Yunan siyasal yaşamında ise siyaset, polise yahut devlete ait etkinlikler biçiminde tanımlanır.

Siyaseti toplum yönetimi ile ilgili olayların bütününü inceleyen bilim dalı olarak tanımlamak olası.

Ahlak ise, insanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı birtakım tutum ve davranışların tümü…

Kişide huy olarak bilinen nitelik; iyi ve güzel olan özellikler…

 

* * *

Ahlâk ve etik kavramları, günümüzde davranışları iyilik-kötülük bazında yargılarken, değerlendirirken en çok kullandığımız sözcüklerin başında gelmekte.

Birçoğumuz bu sözcükleri kullanırken aralarındaki farka pek de dikkat edemiyoruz.

Peki, bu iki sözcük aynı şeyi mi anlatmaktadır?

Bu yaptığın hiç etik değil’ ile ‘Bu yaptığın hiç ahlâkî değil!’ tümceleri ile aynı meram mı anlatılmaktadır?

Kuşkusuz hayır…

Aralarındaki fark; etik, ahlâk sözcüğünün modern sürümü değildir yani.

Zaman zaman ahlak ve etik kavramlarının aynı anlamda kullandığı görülse de aslında birbirinden farklı kavramlardır bunlar.

Ahlak felsefesi olarak da adlandırılan etik kavramı Yunanca “ethos” sözcüklerinden gelmekte ve iki farklı anlam ifade etmektedir. Birincisinde etik, töre ve alışkanlık anlamlarındadır.

İkincisinde ise fiili gerçekleştiren kişi, kabul edilmiş davranış kurallarını ve değer yargılarını sorgulama sonucunda kavrayarak ve üzerinde düşünerek istenilen iyiyi gerçekleştirmek için onları alışkanlığa dönüştürme fiilidir…

Ahlak, belirli bir toplumda belirli bir dönemde, kişilerin yahut grupların uymakla yükümlü oldukları davranış biçimleri ve kurallarıdır.

Etik ise, iyi olana değil, bir şeyin iyi olduğu hükmüne nasıl varılacağını göstermektedir.

 

* * *

Ahlâk, siyasetin temel yapı taşlarından biridir.

Siyasetin ahlâkı içine almadan işlemesi ya da siyasette siyasî alanın dışına çıkarılması, siyaseti de ahlâksız bir hale büründürmektedir.   Ahlâkî temelden yoksun, ahlâkî değer yargılarının süzgecinden geçmeyen bir siyaset, toplumun demokratik temsile olan güven duygusunu da zedelemektedir.

CHP’nin Belediye başkanlarının yakınlarını, akrabalarını belediyelere atamalarını ve belediye başkanlarının belediye iştiraklerinden ikinci bir maaş almalarını ve yine Milletvekillerinin ve bakanların kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarda ve sendikalarda yönetim  kurullarında görev almalarını engelleyen iki ayrı asa önerisi getirmişti yakın zamanlarda.

İktidar parti sözcülerinden de, herhangi bir odağın, partinin, kurumun siyasi etikle ilgili laf etmesi için kendi siyasetini göz önüne alması gerek, diyerek ciddiye almadıklarına yönelik bir karşılık gelmişti.

Gerçekten de CHP’nin siyasi etik lafı ederken, öte yandan son kurultayda ülke yönetimine yönelik kararlardan, projelerden ziyade liste mücadelesiyle zaman yitirmesi kuşkusuz eleştirilecek bir durumdur ama AK Parti de en azından siyasetin ve siyasetçinin yeniden saygın ve güven veren bir konuma getirilmesine yönelik adım atması gerekmez mi?

Bu yazı toplam 59 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT