1. YAZARLAR

  2. Orhan Kaplan

  3. Kentleşme, Kentlileşme ve Ortak Kent Kültürü
Orhan Kaplan

Orhan Kaplan

Kentleşme, Kentlileşme ve Ortak Kent Kültürü

A+A-

Kentler doğal yaşamın bir parçasıdır.

Kent, tanımlanması oldukça zor ve karmaşık bir olgudur.

Buna karşın Kent ve kentleşmenin anlaşılması, toplum ve toplumsal olayların anlaşılması ve değerlendirilmesi açısından önemlidir.

Kent sözcüğü kavramsal olarak incelendiğinde; Orta Asya Türklerince Şehir karşılığı olarak kullanıldığı ortaya çıkmaktadır.

Kent için bakış açılarına göre değişik tanımlamalar yapılabilir.

Nüfus büyüklüğü, yönetim biçimi, nüfusun yapısı, iş bölümü ve uzmanlaşma, örgütlenme biçimi, işlev alanlarındaki farklılaşma kentleri doğurur.

Uygun koşulların oluşmasıyla da, kırsal yörede bulunan küçük bir yerleşim biriminin zamanla kalabalıklaşıp büyümesine, kent niteliği kazanmasına yol açabilir.

* * *

Özellikle sanayinin gelişmesi sonucu nüfusun kentlerde toplanması ve kentsel alanların genişleyerek buralardaki nüfusun genel nüfus içindeki payının artması doğal bir sonuçtur.

Bursa, bu açıdan göç çekmesi açısından ilginç bir kenttir.

O açıdan Bursa bir sanayi Anakenti olarak son yıllarda doğal olarak çok göç çekmiştir.

Hemen her ilden ve hatta komşu ülkelerden gelenlerin Bursa nüfusunu hızla arttırdığı gözlenmiştir.

Bu da hiç kuşkusuz kent sorunlarının doğmasına yol açmıştır.

Kentleşme olgusu geliştikçe kentlileşme sorunlarını ortaya çıkarmıştır.

KentlileşmeKentleşme sonucunda, toplumsal değişmenin insanların davranışlarında, ilişkilerinde, değer yargılarında, tinsel ve maddi yaşam biçimlerinde değişiklikler meydana getirmesidir.

Hemen her ilden göçenler dayanışma ruhu ile belli bölgelerde toplanmış, başlangıçta ‘Gettolar’ oluşturma görüntüsü çizmiştir.

Ancak gelinen noktada Hemşeri Dernekleri artık ortak kent kültürü oluşturma yönünde önemli işlev görmektedirler.

Yani kentlileşmektedirler…

Bu konuda kuşkusuz hemşeri dernekleri ile merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin uygulamalarda işbirliği yapmaları da önemlidir ve bunun kent kültürünün oluşmasında önemli bir payı vardır.

* * *

Yerel Yönetimlerin kentin fiziki yapısına yönelik hizmetlerin sunumu anlamını aşarak (Çöp, su gibi ), sosyal ve kültürel birtakım işlevleri de üstlenmeye başlaması gerekir.

Başkan Alinur Aktaş’ın kültür ve sanatta bütçe kesintisi yapmayacaklarını belirtmesi ve 2019-2020 döneminin Bursa’nın kültür ve sanat alanında atılım yılı olacağını söylemesini önemsemek gerekin.

Yerel yönetimler, salt yerel gereksinimler ve sorunlara, insanların bir kentlilik bilinci geliştirerek yaklaşmalarına katkı sağlamakla kalmamalıdır hiç kuşkusuz ve aynı zamanda kentte yaşayan insanları kaynaştırıcı işleve de sahip olmalıdır.

Yerel yönetimler, kültürel politikalarını kentin geleneksel ve kültürel özellikleri ve nüfusun kültürel karakteri ışığında oluşturdukları ölçüde, insanlarda ‘kente özgü’ olana yönelik bir aidiyet duygusu gelişecek, insanlar kentlerini sahiplenecektir.

Başka illerden Bursa’ya gelenlerin burada kendi örf, adet, gelenek ve kültürlerini yaşatırken, aynı zamanda ortak bir kent kültürü oluşumu için çaba harcamalıdırlar.

Yerel yönetimler kentin gündelik hayatının akışı içinde, günün ve çağın gereklerini yerine getirmeye çalışırken, bunu kentin geçmişine ait özellikleriyle kaynaştırarak yaptıkları ölçüde, kentin özgün dokusunu koruyarak insanlara kentlilik bilinci kazandırabilir.

Kentli olma ve kentlilik bilinci arttıkça daha barışçıl bir yapı oluşacak ve daha mutlu insanların yaşadığı bir kent olacaktır Bursa.

Hemşeri derneklerine bu kapsamda bakmak gerekmektedir.

Bu yazı toplam 202 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT