1. YAZARLAR

  2. Orhan Kaplan

  3. Bursa şehir mi, Kent mi?
Orhan Kaplan

Orhan Kaplan

Bursa şehir mi, Kent mi?

A+A-

Şehir ve kent ayrımı yapmak günümüz de artık ideolojik tarafımızı da içine alan önemli bir gösterge haline geldi.
Kimimiz kent, kimimiz de sürekli şehir sözcüğünü kullanır hale geldik.
Nedir kent ve şehir?
Bunlar ayrı kavramları ve anlatımları mı karşılar?
Yoksa aynı şey midir?
Birçok düşünür kent ile şehir arasında farklılıklar olduğuna inansa da TDK’ye göre; kent, Farsça şehir sözcüğünün Türkçedeki karşılığıdır.
Şehir olgusu tarihin hemen her döneminde ve coğrafyasında değişik anlamalara sahip olan dinamik bir kavramdır.
Bu yüzden de, her zaman ve her ülke için geçerli olabilecek bir şehir tanımı yapılamadığı görülmektedir.
Yani farklı anlamlar yüklemek çok da yanlış gözükmemektedir.
Şehir, bulunduğu konum coğrafya bakımından doğal olarak kurulur, gelişir, kent ise sonradan inşa edilir geliştirilir, denir.
Söz gelimi İstanbul şehirdir, Ankara ise kent.
İstanbul’dan söz edilirken “Bu şehri İstanbul ki...” der.
Ankara’ya ise başşehrimiz değil, başkentimiz denir.
Ahmet Hamdi Tanpınar, “Şehir inşa eder, kent ise imha” der.
Şehir sivildir, kent ise resmi…
Peki, Bursa nedir?
 
* * *
Kent kavramı ‘Kant’cı bir dönemin ürünü olup, batıdaki aydınlanma dönemi ile koşut gelişen bir nüfus hareketi sürecini yansıttığı söylenir.
Bu anlamıyla kent, salt insan eti ve beton yığınları ile ilgili bir kavram gibi görünür.
Kuşkusuz Şehir; daha naif, insancıl ve nicelikten daha çok nitel özellikleri ağır basan bir sosyalleşme ve ruhsal evrim sürecinin adıdır.
Bu gün Türk plancıları, şehirler inşa etmeyip, var olanlarına da sahip çıkmadan, kent üzerine odaklanmakta ve kentleşme politikaları üretmektedirler.
Yani, yeni baştan inşa etmeyip, eskilere de sahip çıkmadan ‘Kentleşme politikaları’ üretmek nasıl bir şey olabilir?
Milattan önce Aristo; şehirleri, insanların daha iyi bir yaşam sürmek için toplandıkları yerler olarak tanımlarken, bugün şehir kavramının tanımlanmasında istihdam yapısı, ekonomik etkinlik, nüfus yoğunluğu gibi çok daha farklı ölçütler kullanılmaktadır.
Özellikle sanayi devrimi ile birlikte kentsel mekânların biçim ve işlevlerinin değişmesi, bu nedenle sosyoloji, tarih, coğrafya ve çevrebilim gibi birçok bilim dalının inceleme alanına girmesi ile kentin tanımlanmasında çok farklı yorumlar ortaya çıkmıştır.
Milattan önce kentlerin her biri bir devleti ifade ederken, günümüzde bir ülkenin topraklarında asayişi sağlayan ve hizmet veren yönetim merkezleri olarak karşımıza çıkıyor çünkü.

* * *
Bursa, doğal güzellikleri kadar tarihi kimliği ve birikimi ile de önemli ve güzel bir şehir, kent.                                                                                                     Hatta ‘Tüm zamanların güzel şehri’…
Turizm Tanıtma Birliği’mizin Bursa üzerine güzel bir sloganı var;
‘Tüm zamanların güzel şehri’.
Bursa böyle bir şehir ve böyle bir kent…
Bursa da diğer benzer Anakentler gibi dinamik bir kent, hız algısı yaygın, kalabalık, devinimli, çok kültürlü, çok katmanlı, karmaşık ve çok sesli bir yapı.                                                                                                             Şehir kadar naif, kent gibi yeniden inşa edilen bir mekân…                                  Kenti kent yapan önemli iki unsur zaman içinde geriye doğru giderek köklerimizi hissetmek ve buradan ileriye doğru uzanmakta…
İnsan geçmişle bağ kurarken de kendisini çağına ait olarak hissetme gereksinimi içinde oluyor çünkü.

 

Bu yazı toplam 295 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT