1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. AÖF Yaz okulu nedir, nasıl kayıt olunur? 2020 AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?
AÖF Yaz okulu nedir, nasıl kayıt olunur? 2020 AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?

AÖF Yaz okulu nedir, nasıl kayıt olunur? 2020 AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?

AÖF Yaz okulu 4 Nisan 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan kanun hükmündeki kararnameyle hayata geçti. Peki AÖF Yaz okulu nedir, nasıl kayıt olunur? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar, Kaç TL, 2020 AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor? tüm detaylar haberimizde.

A+A-

AÖF yaz okulu nedir, nasıl kayıt olunur? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar, Kaç TL? ve daha fazlası haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yaz okuluna sadece mezuniyet aşamasındaki üç dersi kalan sınırlı sayıdaki öğrenciler değil, mezuniyet aşamasında olsun olmasın Açıköğretim Sistemi'ndeki tüm öğrenciler başvurabiliyor ve tüm öğrenciler üç değil beş ders seçme hakkına sahip.

AÖF Yaz okulu nedir?

Yaz okulu sistemi 2019 yılında yayınlanan kararnameyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakültelerinde  uygulamaya konuldu. Yaz okulu, örgün eğitim veren üniversitelerde uygulanan bir sistemdi. Yaz okulunun AÖF'e de getirilmesi büyük beğeni topladı.

Yaz Okulu Sistemi, 3. Dönem Uygulaması gibi tanımlanabilir. Kötü olan dersleri tekrar alabilmek, not yükseltmek için ders almakta kolaylık sağlayan, öğrencinin isteği doğrultusunda hızlandırılmış bir dönem olarak biliniyor.

AÖF Yaz okulu nedir, nasıl kayıt olunur? 2020 AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?

AÖF Yaz okulu ücreti ne kadar, kaç TL?

Yaz okulu uygulaması, AÖF’nin kayıt ücretinden ayrıdır.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 8inci maddesinde, ücretin niversite’nin Yönetim Kuruluna olduğu belirtiliyor. AÖF sitesinde ise Yaz Okulu ile ilgili ayrıntılı bilgi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sayfası Duyurularda www.anadolu.edu.tr/acikogretim yayınlanacağı bilgisi bulunuyor.

Yaz okulu öğretim ücreti tutarı nedir?

Yaz okulu ücretleri aşağıdaki belirtilmiştir. Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti Yaz okulunda

1 Ders alan öğrenci Toplam ₺160,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺175,00 öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺190,00 öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺205,00 öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺220,00 öder.

Yaz okuluna kayıt zorunlu mudur?

Yaz okulu uygulamasına katılım öğrencinin isteğine bağlıdır.

2020 AÖF Yaz Okulu kayıtları ne zaman bitti?

Yaz Okulu tarihleri 20-28 Temmuz Tarihleri arasında https://aof.anadolu.edu.tr/kayit sayfasından yapıldı.

2020 AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?

Yaz Okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihleri pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

AÖF Yaz okulu nedir, nasıl kayıt olunur? 2020 AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?

AÖF Yaz okulu ile ilgili diğer sıkça sorulan sorular:

Yaz okulunda hangi dersler açılacaktır?

Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde açılacak yaz okulu ön lisans/lisans dersleri ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Yaz Okulunda en fazla kaç ders seçebilirim?

Yaz okulunda dönem farkı olmaksızın en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

Yaz okulunda hiç almadığım bir ders alabilir miyim?

Evet, alabilirsiniz.

Yaz okulunda devam zorunluluğu var mıdır?

YYaz okulunda Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapıldığından dolayı devam zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yaz okulu ders seçimi sonucunda açılmayan dersin tutarının iadesi yapılacak mı?

Yaz okulu için yatırılan Öğretim Gideri tutarı iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt işleminden vazgeçilemez.
Ancak seçilen ders açılmazsa ilgili derse ait tutar, derslerin hiçbiri açılmazsa öğretim gideri tutarının tamamı iade edilir.

Yaz okulu kayıtlarında hangi öğrencilerden ücret alınmaz?

İlgili Kanunlar kapsamında olan Şehit/Gazi yakınlarından,

03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden yaz okulu ücreti alınmamaktadır

Ayrıntılı bilgi için https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/files/aof_kilavuz/5ced333ec676f.pdf

Yaz okulunda yapılacak sınava kimler giremez?

Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez

Yaz okuluna kayıt yaptırdığımı gösteren bir belge alabilir miyim?

Yaz okuluna kayıt yaptırdıysanız AÖF bürosundan mesai saatleri içinde yaz okulu kayıt bilgisi yazısını alabilirsiniz.

Not: Yaz okulu, bahar döneminin devamı olup ayrıca  öğrenci belgesi düzenlenmemektedir.  Bahar döneminde öğrencilik durumu ne ise yaz okulunda da aynı belge düzenlenmektedir. Bahar döneminde kayıt yeniletmediği için ve/veya azami öğrenim süresini aştığı için öğrenci belgesi alamayan öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptırsalar bile yaz okulu belgesi alamazlar.

Lisans programında okuyorum, 1.-3.-5.-7. ve 2.-4.-6.-8. yarı yıllara ait dersleri yaz okulunda alabilir miyim?

Açılacak olan derslere göre seçebilirsiniz.

Yaz okulunda açılacak derslerde yarıyıl şartı var mıdır?

Yaz okulunda açılacak derslerde yarıyıl şartı dikkate alınmadan açılacak derslerden ders seçebilirsiniz.

Not yükseltmek için yaz okulundan ders alabilir miyim?

1- Genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olup FF harf notu haricinde başarısız dersi bulunmayan öğrenci, not yükseltmek için ders seçemez.
2- Genel not ortalaması 2,00’nin altında olup başarısız olan FF harf notlu dersle birlikte koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu alınan ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilir.

Yaz okulunda mazeret sınavı yapılacak mı?

Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.z.

Kurum içi/kurum dışındaki diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alabilir miyim?

Kurum içi/kurum dışındaki diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alınamaz.

Yaz okulunda dersler nasıl ve ne zaman belirlenir?

Yaz okulunda ders açılması derslere göre kayıt derslerin başlangıç,bitişi ve diğer ilgili husular senato tarafında belirlenecek akademik takvime göre yürütülür.

Yaz okulu sonunda tek dersim kaldı ne yapabilirim?

Dersiniz hangi döneme ait ise o dönemde almanız gerekmektedir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

Tanım ve Kapsam

MADDE 1 – (Değişik:RG-3/7/2008-26925)(

Yaz okulu, 19/8/1994 tarihli ve 22026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde ve 25/11/1996 tarihli ve 22828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirlenen esaslar dahilinde yaz aylarında uygulanır.

Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp, bahar yarıyılının devamı niteliğindedir ve öğrencilerin bahar yarıyılına ait genel not ortalamaları yaz okulu sonu itibariyle değerlendirmeye alınır. Ancak bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için yaz okulu ayrı bir yarıyıl gibi kabul edilir. Bahar yarıyılında hakkı saklı tutulan öğrenciler de isterlerse yaz okulundan ders alabilirler. Yaz okulu süresi normal öğretim süresi ile ilgili kısıtlamaların dışında tutulur.

Madde 2- (Değişik:RG-14/12/2005-26023)

Yaz okulu, açıköğretim sistemiyle eğitim veren fakülteler dışında, tüm fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve enstitülerce uygulanır. Yaz okulu güz ve bahar dönemlerindeki eğitimin yerine konacak bir biçimde uygulanamaz.

Amaç

Madde 3- Yaz okulunun amaçları şunlardır :

a) Öğrencilerin önceki dönemlerde alıp başarısız oldukları dersleri almalarını sağlamak,

b) Öğrencilerin daha önceki dönemlerde alıp, yeteri düzeyde başarı sağlayamadıkları dersleri almalarını sağlamak,

c) Öğrencilerin dönem kaybını önleyici olarak ders almalarını sağlamak,

Böylece bir yandan başarısız öğrencilere başarısız oldukları dersleri tekrar etme olanağı vermek, başarılı öğrencilere daha kısa bir sürede mezun olabilme fırsatı sağlamak, diğer yandan tatil aylarındaki atıl fiziki kaynakları verimli hale getirmek, Güz ve Bahar dönemlerindeki yığılmaları önlemektir.

Yaz Okulu İle İlgili Esaslar

Madde 4- (Değişik:RG-02/02/2003-25012)

Yaz okulu, en az 35 öğretim gününden oluşur. Eğitime ilişkin akademik takvim ilgili öğretim birimi yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okulunda açılan her ders, normal dönemlerdeki toplam ders saati kadar yapılır.

Madde 5- Yaz okulunda açılacak lisans dersleri, ilgili Bölümlerce; lisans üstü dersleri ilgili enstitü Anabilim/Anasanat dalları tarafından önerilir, ilgili öğretim birimi yönetim kurulu kararı ve Senato’nun  onayı ile belirlenir.

Madde 6- (Değişik:RG-22/4/2012-28272)

Kayıtlar, en geç yaz okulu başlangıcından önceki hafta içinde yapılır. Lisans ve ön lisans öğrencileri yaz okulunda açılan derslerden en çok 18 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredi değerlik derse kayıt yaptırabilir. Ancak yaz okulu sonu itibariyle mezun olma durumundaki öğrenciler, 22,5 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Lisansüstü öğrencileri 30 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Üniversitenin diğer birimlerince veya başka üniversitelerce okutulan ve eşdeğerliği ilgili bölümce kabul edilen derslere de bu sınırı aşmamak koşuluyla kayıt yaptırılabilir. Ancak, yaz okulunda Anadolu Üniversitesinde açılan bir ders, Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek zorunlu haller dışında, başka yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Öğrenciler yaz okulunda, daha önceki derslerden almadıkları veya gelecek dönemlerde açılması planlanmış derslere de kayıt yaptırabilir. Dersler başladıktan sonra, öğrenim hakkının saklı tutulması, ders ekleme, ders değiştirme, ders bırakma talepleri yaz okulunda geçerli değildir.

Madde 7- Örgün öğrencilerin derslere devamı zorunludur. Derslere devam, ara sınavı, ödev, atölye, laboratuvar, uygulama, dönemsonu sınavı ve başarı notlarıyla ilgili konularda Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 8- Sınavlara senatoca haklı ve geçerli sayılan bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı açılır. Aynı nedenle öğrencinin isteği üzerine ilgili öğretim biriminin Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencinin Yaz Okulu kaydı iptal edilebilir.

Madde 9- (Değişik:RG-31/12/2005-26040-3.Mükerrer)

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Anadolu Üniversitesinin ilgili öğretim ve sınav yönetmeliklerinin hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu Yönetmeliği Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

_________________

(1) Bu değişiklik; 2007-2008 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HABERE YORUM KAT